Grundriss des 1.Stocks

'Na Žampachu' - Grundriss des 1.Stocks